music

Time is love

artists:
audio genres:
Rap (Band) [Original music]
Create Date:
25/02/12
rating:
 (Please login to rate this song)
plays
54
 ‧
 ‧
Favorited
0
Play in new window (mp3, 8.75 MB, 03:49) not available + Add to my Station (mp3, 8.75 MB, 03:49)
song lyrics

別要問 別要問 點解我一直單身
的確最初 一個人 令我一直擔心
以為時間沖淡感情!對您反而不斷充值
望有日夢醒 惡魔充公我既記憶
想得太多 最終攪清楚自己身份
朋友都唔及 點感誇獎做戀人
昐望天賜姻緣 攝合一對有心人
郤教我為一顆樹放棄一個森林
夠真心 您話最憎我既過去
為新生活 我跑到不怕疲累
有痛楚 只對鏡寒暄幾句
畸區既路 唏噓  自我逃醉
曾經為失去您.當天響往自甘墮落
再為想得到您.為目的狂奔發惡
最後發覺.只望您開花結果
有信心愛過.就算對象唔系我

明明原是一個盡頭
前行是錯
我怕錯過的郤是您.沒結果
旁人疑問那為何我.什麼說謊
說現在習慣孤單一個

笑著說經以淡忘
痛苦既根源自太多既需求
您每日開心以經体諒我既感受
感謝上天幫我驅走寂寞
想念您.就唔算做孤單一個
愛一個.上一課.愛多個.想多左
世上關於情感既籍口實在太多
多到好讓您…當我只系擦肩而過
多到好讓我…每次都可以對號入座
距離更令我覺得神秘地新鮮
暫停表露愛意都唔代表生厭
您過您既關口.就可以重新開始
我心病何嘗唔系要心藥醫
途人話我天生念舊.
我的確比回憶輕著走
我自願帶上情深既手銬
最終只想反鎖系您系心裏頭

明明原是一個盡頭
前行是錯
我怕錯過的郤是您.沒結果
旁人疑問那為何我.什麼說謊
說現在習慣孤單一個
笑著說經以淡忘

預言未日將至.我唔想屈屈而終
因為我未灑脫到 讓一切隨風
刻意看破紅塵.願意放下身外物
但求上天公平交換您我一點緣份
一切隨天命.戀愛由如尋寶
變數並唔來自刻意制造討好
保持心態.決定遊人止步
默默等候時間來到!
如果失去是苦,你又怕唔怕付出;
如果迷亂是苦,你又選唔選擇結束;
如果追求是苦,你又點解執迷不悟;
如果分離是苦,你只好等上天分富!X2

catch your hand. but I let it fall
I know life never come back like before
I still gonna help you block a shot.

Because You are somewhere I belong
what is it?and What it call?
What is love? List out the law.
look at this. The running ****
Time is love so I still waiting For

comments
Artist
RoNald Leung
genre: Vocal
ZacharyFuNg852 aka RoNald Leungfacebook         : http://www.facebook.com/ZacharyFuNg852weibo...
Random Music