[url=http://imusic.hk/en/song/1172][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2440&song_id=1172&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1172]Carry On My Way[/url] by Taylor Jansen   [原創作品]

曲、詞、編、監:kaleidoscopic[url=http://imusic.hk/en/song/3351][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3952&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/3351]Time is love[/url] by RoNald Leung   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/578][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=941&song_id=578&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/578]廢子箱[/url] by Excelsior   [原創作品]

This song is base on my memory on last year summer in hong kong to saw the real passion memory to wrote. I could not forgetten this picture in my brian. After a week I use the one overnight to made this to be a real song, six month later I saw in our motherland(Hong Kong) would become a non freedom speak city. So I collection my love music friends to run into the band studio to made this song a studio version. Our purpose is not for money or name. We just want to let more could stand up and walk out to voice out his or her deep inside.[url=http://imusic.hk/en/song/1340][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2686&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1340]我的邱比特 by 杜俊諱[/url] by macau-music   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/2480][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=4491&song_id=2480&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/2480]以愛和應[/url] by Whitebase   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/2069][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3848&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/2069]你手[/url] by Jaylam   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/1929][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3581&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1929]火炬[/url] by 徐夕   [原創作品]

2010年 參加火柴人填詞比賽的作品 (亞軍)
要用火柴人的精神作為主題~![url=http://imusic.hk/en/song/1175][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2443&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1175]日光圍[/url] by 啟航   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/113][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=211&song_id=113&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/113]I Will Be[/url] by growing   [原創作品]

這是用作形容地下樂隊的情況[url=http://imusic.hk/en/song/1238][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2525&song_id=1238&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1238]說時[/url] by VAN_S   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/1287][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2575&song_id=1287&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1287]男孩情路逸事(澳門原創歌曲)[/url] by KAVH   [原創作品]

KAVH 2010最新單曲


歌曲簡介:

人在初開戀愛時總是愛得瘋癲,但後來總會遇上挫折,最後分開,這是年少

時很多人定必遇上的情路逸事,當時間過去了和好友閒談聊天時,回想從前所

做過愚蠢的事其實卻時一種很有趣的趣聞,說出來大家都可能,,,笑了

[url=http://imusic.hk/en/song/2258][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2686&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/2258]友=舞 by 趙志強 x 杜俊諱[/url] by macau-music   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/14][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=18&song_id=14&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/14]飛[/url] by bryan   [原創作品]

歌曲簡介 : 世界上的不幸,很多時是人為造成的。「唔想咁樣,可以點樣?」先由個人出發,多為他人切想,心目中的夢想居相信是可以一同創造出來的。 本來此曲想做R&B風格, 但因為要灌錄民歌碟, 所以編左Folk Song Style, 希望以後有機會再編返個R&B版。 此曲曾得 : 已於2002年收錄在民歌之源III (各大唱片舖有售) 2001年 葵青區第十五屆藝術節 - 民歌創作及歌唱比賽新曲新詞組 - 冠軍 2000年 中文網上電台 - 第一屆網上全球民歌大賽 - 最佳作詞獎 曾入通利「原音二千」決賽 p.s. 鍾意聽呢首歌既朋友, 最好緊係去買CD支持下我, 支持原創啦 ! 多謝先 ![url=http://imusic.hk/en/song/106][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=18&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/106]誰會害怕[/url] by bryan   [原創作品]

呢首係好幾年前寫既歌, 曾經係TVB"香港做得到"節目內出現過, 係一次難得既經驗.[url=http://imusic.hk/en/song/1171][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2440&song_id=1171&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1171]分手讀白 (Remix)[/url] by Taylor Jansen   [原創作品]

曲、詞、編、監:kaleidoscopic[url=http://imusic.hk/en/song/1176][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2443&song_id=1176&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1176]平衡木[/url] by 啟航   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/17][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=25&song_id=17&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/17]這分鐘[/url] by 潘敬祖 Felix Poon  

“這分鐘”是我十七歲時作的歌曲, 更是我第一首創作的歌曲。 曲和詞的靈感是同一時間浮現出來的。 當時的我正想著我的理想: 從我第一天愛上音樂開始, 我便決心成為一個唱作人。在過去, 我從不同的音樂裡體驗到愛, 體驗到支持, 亦體驗過悲傷。 而這首歌, 便是想透過歌中的旋律, 去鼓勵我的朋友, 以致我身邊每個人, 去感動他們的內心, 讓每個人都會去相信, 夢想, 是可以透過不同的嘗試與堅持而成真, 亦可以令生命活得更精彩。縱使在過程中, 難免會遇上挫折或失敗, 但是, 在難過的時候, 亦有我的家人和朋友支持, 透過愛, 令這一切的磨練, 使自己變得更加堅強。[url=http://imusic.hk/en/song/2439][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3725&song_id=2439&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/2439]Ballerina Spinning[/url] by IrisTse   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/18][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=25&song_id=18&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/18]伴隨在左右[/url] by 潘敬祖 Felix Poon  

“伴隨在左右”是代表著一段長達十年的關係, 懷著感激和愛, 去開始人生另一個美麗的階段. 在好朋友決心與他的伴侶去共渡餘生的苦與樂, 結為夫婦之時, 他邀請我為他寫這一首歌, 想要在他們的婚禮上用這首歌來送給他的太太, 去表達他的愛, 亦感激她在過去十年的伴隨, , 縱使十年間讓她看透了自己的缺點, 自己的壞處, 仍願意答應他以後, 無論崎嶇與否, 無論富或貧, 也會十指緊扣地一起走下去. 在婚禮中, 他以自彈自唱的形式, 去唱出這段婚姻並不只是一個儀式, 一張證書, 而是代表著幸福和一生一世的承諾. 這首歌是先作曲, 後填詞的. 在編曲方面, 運用了簡單的結他和琴聲伴奏, 以最輕鬆的形態, 去形造一份幸福, 永恆的感覺.[url=http://imusic.hk/en/song/56][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=85&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/56]Alina[/url] by Hazden  

[url=http://imusic.hk/en/song/44][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=57&song_id=44&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/44]疆界[/url] by DeSpised  

De'Spised - 疆界 Music:AXL Lyrics:AXL Produced By De’Spised[url=http://imusic.hk/en/song/3281][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3811&song_id=3281&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/3281]一個[/url] by 無料音樂   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/2245][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2347&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/2245]I Never Loved You (Remix)[/url] by 鍾竺樺 (皓風) Zardek Chung (Zephyr)   [原創作品]

http://www.facebook.com/ZardekMusic[url=http://imusic.hk/en/song/1149][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=295&song_id=1149&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1149]舞动[/url] by danielgoh吴亚聪   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/27][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=37&song_id=27&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/27]Kick Off[/url] by Underground地底樂團  

2005足球綜合漫畫誌《Kick Off》創刊號隨雜誌附送,甘小文 X Underground地底樂團誌上CD《Kick Off》。[url=http://imusic.hk/en/song/1174][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2443&song_id=1174&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1174]我不會飛[/url] by 啟航   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/3153][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3811&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/3153]幸福蝸居[/url] by 無料音樂   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/3348][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3811&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/3348]那天[/url] by 無料音樂   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/3182][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3848&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/3182]重拾筆記 - Original Song[/url] by Jaylam   [原創作品]

大學畢業了,記得父母當初對我要入讀音樂科其實沒有多大的阻止,只是告訴我這條路不易走,工作不多。我……還是完成了,現在真的感到那份壓力,到底我的選擇是否正確?

[url=http://imusic.hk/en/song/4019][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=4491&song_id=4019&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/4019]北極熊之戀 [/url] by Whitebase   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/2588][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3725&song_id=2588&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/2588]給哥哥[/url] by IrisTse   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/1379][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2686&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1379]救我 by 盧榮儀[/url] by macau-music   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/184][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=145&song_id=184&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/184]誰能忘掉你[/url] by Samuel   [原創作品]

誰能忘掉你
曲/詞/唱:Samuel
编曲:單行線[url=http://imusic.hk/en/song/147][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=295&song_id=147&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/147]Shining For You[/url] by danielgoh吴亚聪   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/1152][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2419&song_id=1152&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1152]不變[/url] by 硬漢樂團   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/1341][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2686&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1341]隨風飄 by 趙志強[/url] by macau-music   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/1179][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=22&song_id=1179&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1179]談何容易[/url] by IRETSYM   [原創作品]

主唱 : hitomi lai
作曲 : iretsym
作詞 : iretsym
編曲 : iretsym

[url=http://imusic.hk/en/song/1508][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2686&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1508]Drive by Real-Us[/url] by macau-music   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/1727][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2686&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1727]鐵樹 by 孫鳳明[/url] by macau-music   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/1751][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3294&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1751]防衛軍[/url] by 招暐曦   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/2342][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=4288&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/2342]間も無く(日文原創)[/url] by TacoKoo   [原創作品]

06年, 有旋律的雛型。09年初, 日本留學的最後期, 本想繼續在日本向音樂理想進發, 但還是回來香港。日文歌的初稿是在日本寫的。編曲則是回港後在香港與當時的樂隊「浸」出來的。歌詞最終被是在10年出差到東京再遇日本友人時「研究」出來的。謝謝本地獨立樂隊QUAD, 謝謝小沼章子, 謝謝Mark-1 Studio。[url=http://imusic.hk/en/song/1671][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3204&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1671]Change (feat. PattyCakes)[/url] by YLAMPRODUCTIONS   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/3505][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=6928&song_id=3505&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/3505]小情書 (原創)[/url] by Maggchu   [原創作品]

曲/編:Maggie Chu @The Babblings


詞:Dustin Lau @The Babblings

[url=http://imusic.hk/en/song/64][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=58&song_id=64&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/64]loving you(piano ver)[/url] by fermata   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/2980][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=274&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/2980]我會更High[/url] by 冇膽匪類   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/37][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=45&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/37]My Life[/url] by Quad  

[url=http://imusic.hk/en/song/1434][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2686&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1434]遊又休 by 孫鳳明[/url] by macau-music   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/169][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=369&song_id=169&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/169]Down the Road[/url] by Rob Costlow  

Released: 2005 - Track[url=http://imusic.hk/en/song/1286][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2575&song_id=1286&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1286]LET ME GO(澳門原創歌曲)[/url] by KAVH   [原創作品]

KAVH為澳門當地新晉的兩人男子組合,去年在澳門樂壇至愛新聽力頒獎禮中LET ME GO這首歌創下佳積,奪得至愛歌曲這個獎項,熱愛創作,熱愛音樂的他們堅持自己風格,誓要為音樂豁出去...

歌曲簡介:
從小到大, 我們為自己編織過多少美夢? 為理想許下過多少允諾? 成功不靠天時地利, 只在嘗試與否. 兩個大男孩, 誓言要勇敢踏出去, 為年少輕狂留點筆跡. 只因信, 讓他們勇敢地飛…[url=http://imusic.hk/en/song/96][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=145&song_id=96&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/96]我們的天空(BEYOND天空)[/url] by Samuel   [原創作品]

新浪UC【BEYOND天空】歌唱聊天室主題歌[url=http://imusic.hk/en/song/2173][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=4012&song_id=2173&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/2173]Two Universes[/url] by Birds and Trees   [原創作品]

music and lyrics by: Jeremy Hall
Band name: Birds and Trees
[url=http://imusic.hk/en/song/55][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=22&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/55]五月十二天[/url] by IRETSYM   [原創作品]

紀念汶川大地震遇難同胞[url=http://imusic.hk/en/song/1154][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2419&song_id=1154&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1154]壞女人[/url] by 硬漢樂團   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/69][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=100&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/69]Dream[/url] by Modern Children  

[url=http://imusic.hk/en/song/207][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=145&song_id=207&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/207]報答一生[/url] by Samuel   [原創作品]

寫給敬愛的父母
報答一生
曲/詞/唱:Samuel
編曲:單行線[url=http://imusic.hk/en/song/1672][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3204&song_id=1672&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1672]Faraway[/url] by YLAMPRODUCTIONS   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/1160][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2419&song_id=1160&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1160]放縱[/url] by 硬漢樂團   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/1670][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3204&song_id=1670&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1670]Love Aviation[/url] by YLAMPRODUCTIONS   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/40][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=18&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/40]無痛失戀 (戀、愛、痛三部曲之完結篇。痛)[/url] by bryan   [原創作品]

作品介紹 : 呢首係完結篇"痛", 當分手的痛, 痛到不能, 真係希望可以有一部機器可以將某段記憶刪除, 唔想永遠都記得呢d痛苦..... 我作緊呢首歌既時候,關心研隻「無痛失戀」仲未出街,我歌詞又寫得慢,最後得到Viola幫手一齊完成歌詞,不過我無改歌名,因為我覺得呢個名好配合我首歌,所以最後我決定唔改喇 ! 此曲有兩個版本,有個勵志版叫「完全忘記」,以家仲多左一個版本,就係2006新人林泳(E-KID成員之一)主唱既「自卑男」,請多多支持 ! P.S. 如果去youtube search 自卑男 林泳都可以搵到好多佢既Live表演movie架![url=http://imusic.hk/en/song/1726][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2686&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1726]光影之城 by 盧榮儀[/url] by macau-music   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/3335][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2614&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/3335]愛是多簡單[/url] by 馬文傑(kelvinma)   [原創作品]

情人節快樂!![url=http://imusic.hk/en/song/1668][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3204&song_id=1668&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1668]My Heartbeat[/url] by YLAMPRODUCTIONS   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/3305][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=6537&song_id=3305&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/3305]AKU ADALAH[/url] by Kismis   [原創作品]

Mencoba Membuat Karya Sendiri

Indie Musik - Setiap orang memerlukan perubahan dari yang tidak berarti hingga menjadi sesuatu yang berguna, semangat yang dibawa band ini sesuai dengan namanya Zero2Hero.[url=http://imusic.hk/en/song/1159][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2419&song_id=1159&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1159]脆弱[/url] by 硬漢樂團   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/19][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=25&song_id=19&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/19]共創愛的天地[/url] by 潘敬祖 Felix Poon  

“共創愛的天地”是我兩年前被一間商業機構邀請, 去為旗下的一個團隊所寫作的主題曲. 創作這首歌的目的, 是為激勵團隊, 亦為表達這個團隊的能力和勤奮. 他們在工作以外的時間, 也會參與及舉辦很多慈善活動. 為此, 我用了比較輕鬆而有力的節奏編曲, 宣揚他們的熱情以及對社會的關懷. 在剛過去的2007年12月, 這首歌亦獲得了香港青年協會所舉辦的創作歌曲比賽的季軍獎項. 能夠有機會為青少年, 為社區去宣揚關懷與愛的訊息, 我感到十分有價值. 希望我的歌聲, 能繼續支持每一個人.[url=http://imusic.hk/en/song/3352][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3952&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/3352]Zachary - 聲援(送給歧視香港的內地人)[/url] by RoNald Leung   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/3502][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=4314&song_id=3502&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/3502]太陽從西邊升起(demo)[/url] by THE BABBLINGS   [原創作品]

幸福非必然,好好珍惜當下所有, 不要等失去時只剩下嘆息......

曲/編: Maggie Chu @The Babblings
詞: Dustin Lau @The Babblings

[url=http://imusic.hk/en/song/2135][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3971&song_id=2135&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/2135]A.O(Aid Originals) [/url] by B.E.C   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/2472][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=4458&song_id=2472&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/2472]小時候新時代[/url] by Mr. Dragon   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/26][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=37&song_id=26&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/26]地底[/url] by Underground地底樂團  

地底樂團的同名電子歌曲,在編曲上特別處理得沒太大變化,選用兩、三種較為迷幻的琴音聲效,務求表達出仿似在深谷中唱出來的感覺,貼切無奈、鬱結、迷惑的歌詞,尤其是尾段採用Delay的手法,更顯得樂隊的憂怨與慘淡。[url=http://imusic.hk/en/song/456][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=1103&song_id=456&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/456]遺忘錄[/url] by Cycle   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/1392][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2378&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1392]沿途有你[/url] by Samuelyu   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/2340][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2347&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/2340]Better Be Friends[/url] by 鍾竺樺 (皓風) Zardek Chung (Zephyr)   [原創作品]

http://www.facebook.com/ZardekMusic

[url=http://imusic.hk/en/song/21][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=22&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/21]戀愛超時空[/url] by IRETSYM   [原創作品]

歌曲簡介: 填詞人:”以太空做主題,帶出熱戀的氛圍” 作曲人:"意識到就算多火熱的戀愛路上,總會有點酸溜溜的感覺,所以希望寫一首帶有低調的青澀味兒的歌。此歌旋律較為平板但感覺舒服,希望大家會喜歡!"[url=http://imusic.hk/en/song/41][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=18&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/41]完全忘記[/url] by bryan   [原創作品]

作品介紹 : 04年創作, 同我另一首歌曲「無痛失戀」同一個Melody, 但呢首歌詞係講勵志,希望鼓勵青年人, 就算遇上挫折都唔好自閉同抑鬱, 可以同朋友傾下, 有好多朋友係你身邊。以家仲多左一個版本,就係2006新人林泳(E-KID成員之一)主唱既「自卑男」,請多多支持 ! 此曲曾得 : 2005年 獅子會盃 全港民歌精英邀請賽 - 得獎者 2004年 香港漫畫節 - 第二屆青年音樂祭Unplugged組 - 亞軍 曾入通利「原音2004」樂隊比賽決賽 P.S. 如果去youtube search 自卑男 林泳都可以搵到好多佢既Live表演movie架![url=http://imusic.hk/en/song/971][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2114&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/971]千古佳人 (Demo Version) - Original Song[/url] by Eddy Ho   [原創作品]

一首用上中國五音寫成的流行曲[url=http://imusic.hk/en/song/25][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=37&song_id=25&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/25]迷失(未曾發表版本)[/url] by Underground地底樂團  

地底樂團第一支以R & B元素為主的廣東歌曲,希望帶給大家一些新鮮感之餘,監製亦嘗試編寫一首中慢版、比較Soft一點的歌,令人知道地底樂團的音樂可以是多元化,不會只侷限某一、兩種類型。[url=http://imusic.hk/en/song/1153][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2419&song_id=1153&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1153]忘記妳還是忘記我自己[/url] by 硬漢樂團   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/1177][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2447&song_id=1177&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1177]日夜分流[/url] by 排長   [原創作品]

澳門、夜晚、黑色、玩樂、女人、買醉、賭…… 都是這首Soft Rock帶出的畫面。Angus Chao 以獨特的嗓音唱出澳門的暗黑世界。[url=http://imusic.hk/en/song/2243][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=4130&song_id=2243&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/2243]哭不出來[/url] by 驕子   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/2060][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3848&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/2060]偉大[/url] by Jaylam   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/66][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=100&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/66]Mr. Tsui[/url] by Modern Children  

[url=http://imusic.hk/en/song/1660][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2989&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1660]相信愛[/url] by Alec   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/1633][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3155&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1633]露 by 彭永琛[/url] by macau-music2   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/1339][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=2686&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1339]心靈記號 by 彭永琛[/url] by macau-music   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/65][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=100&mode=band_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/65]Home[/url] by Modern Children  

[url=http://imusic.hk/en/song/1151][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=295&song_id=1151&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1151]High 歌[/url] by danielgoh吴亚聪   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/2567][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=4650&song_id=2567&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/2567]幸福的笑容(唱作人 : 深鈴)[/url] by 深鈴miki   [原創作品]

第一首發表的原創歌曲....希望大家會鍾意。

當然如果大家支持我的話, 我會努力繼續創作更多屬於我既音樂!!!

所以希望大家可以俾d comment我,

或者留個音, 同我一起分享一下呢一首音樂~ 

[url=http://imusic.hk/en/song/3264][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=6478&song_id=3264&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/3264]日落[/url] by 及時雨   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/43][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=57&song_id=43&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/43]Aching[/url] by DeSpised  

Aching Music & Lyrics By Axl Produced By De'Spised[url=http://imusic.hk/en/song/15][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=18&song_id=15&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/15]醜小鴨[/url] by bryan   [原創作品]

歌曲簡介: 之前有一個機會可以連以組合形式出一張唱片,當時需要寫一首度身訂造既歌,因為要趕交貨,於是我用4~5日時間完全沒有怎麼睡寫了這首歌,當時這個demo好簡陋,這首是我作得最辛苦既歌,但是我最喜歡的,最後因某些原因,出不到這唱片也沒有簽到我們,不過事情往往塞翁失馬,在2006年我就憑這首歌幸運地入選『第十八屆CASH流行曲創作大賽』決賽,決賽當晚由05年香港先生冠軍高鈞賢主唱,雖然最後都輸了(對手太強^^),但我好開心可以將醜小鴨帶到去這個地步,希望大家都會喜歡這首歌,多謝Vincie後期幫我編曲跟彈奏才能入選決賽. 這首是Full Version,是最Original的Version,因為『CASH流行曲創作大賽』規定歌曲要在3分30秒內,所以只有忍痛cut了一段Music Break同Verse,不過都有不同的效果跟感覺,我個人就偏愛Full Version. 第十八屆CASH流行曲創作大賽 - 高鈞賢現場演繹醜小鴨片段 http://hk.youtube.com/watch?v=37dN-SEdv7Q 劉智勇 - 醜小鴨MV http://hk.youtube.com/watch?v=JOEDZUQjDpI&feature=related[url=http://imusic.hk/en/song/1148][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=295&song_id=1148&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1148]快说爱我[/url] by danielgoh吴亚聪   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/146][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=295&song_id=146&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/146]告别昨天(粤)[/url] by danielgoh吴亚聪   [原創作品]

吴亚聪(Daniel Goh)全新创作歌曲专辑 【编曲】 1首〖纯吉打〗编曲 : 宝龙老师《华纳音乐版权公司南马区经理》 11首编曲 : HERRIS《音乐卡奇〖Music Kaki〗南马杰出的全职录音、 制作兼编曲人》 主打歌 :内心的话只想对你说 【填词】 7首歌曲填词 :光辉《南方学院音乐工作坊〖音乐虫子〗4 首歌曲作曲人吴亚聪[url=http://imusic.hk/en/song/1669][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=3204&song_id=1669&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1669]Echoes In My Head[/url] by YLAMPRODUCTIONS   [原創作品]

[url=http://imusic.hk/en/song/1275][img]http://imusic.hk/image.php?band_id=97&song_id=1275&mode=song_image&width=100&crop_height=100&skin=imusic[/img][/url]

[url=http://imusic.hk/en/song/1275]這樣下去 (十年後)Pop Rock Version 主唱:孫鳳明 [/url] by Sio   [原創作品]

這樣下去 (十年前後)
《這樣下去》從音階跌蕩至完成,整整橫跨十個年頭。儘管這段日子不算長久,我很慶幸有這十年讓我累積人生點滴,用兩個音樂版本去記錄了十年前後我對人生對愛情的看法及改變。十年前的Acoustic版由陳佳主唱,而十年後的Pop Rock版由孫鳳明主唱。
時間輪轉至千禧年,地點在倫敦,零晨三四點,我一個人在橋底,迷迷糊糊,彷彷彿彿,哼出了這首歌送給自己,給自己說了個難過的故事,叫自己記得自己流下眼淚。
就是這樣,一首歌被鎖在我心中十年,記載著我曾經的迷失。十年間真的沒有什麼打算過要把它做出來,因為我從不喜歡回憶過去回看自己,但是陰差陽錯卻又讓我剛剛好十年後同時完成這兩個版本。
不過,我倒要答謝那些陰差陽錯,好讓我能夠用十年後版記載著我現在的勇敢。新的版本是如今我的寫照,無論多少人在我身邊留下或離開,我也衷心感激這些來來去去的人,喜歡我又或是不再喜歡我的每一個你。是你們令我成長,讓我變得勇敢,激發我完成這個作品。十年後這個版本並非一首浪漫愛歌,而是一首叫你們要用勇氣面對自己、擁抱每分鐘生命的情歌,是我要答謝你們,送給你們的一份禮物。
真的很難想像,一個創作,會經歷十年,就是剛好十年。感覺很遠又很近,很熟悉又很陌生。就好像十年前你愛過的一個人,失蹤了,突然回來,站在你面前,跟你說,我們不是約好了的嗎? 十年後見。